L’estil VINIYOGA permet ser practicat per tothom, ja que la seva filosofia és que “és el ioga el que ha d’adaptar-se a la persona, i no la persona la que s’adapti al ioga

-T. Krishnamacharya.

L’escola de ioga que tant m’ha influït,  malgrat no conèixer-ne cap altre en profunditat -conec detalls d’alguns altres estils de ioga, com l’Iyengar Ioga o el Kundalini Ioga-, es fonamenta en les ensenyances de Tirumalai Krishnamacharya (Chitradurga, 1.888-Madras, 1.989), conegut com el pare del ioga modern. Va tenir quatre fills, i d’aquests, T.K.V. Desikachar ( Mysore, 1.938-Chennai 2016) va ser qui va fer arribar tots els coneixements del seu pare a Occident. Gràcies al treball i la generositat d’aquests dos grans mestres, el ioga clàssic es va adaptar als trets físics, culturals i tradicionals dels occidentals, tan diferents dels de l’Índia. El Krishnamacharya Yoga Mandiram és l’escola creada per Desikachar i es troba a Chennai, Índia.

Claude Maréchal, alumne, principalment, de T.K.V. Desikachar i del seu pare, T. Krishnamacharya, va introduir l’estil Viniyoga en països com Bèlgica, França, Itàlia, Espanya, Portugal, Suïssa i Holanda, i fora d’Europa al Quebec. 

ETY Viniyoga és una escola senzilla i coherent, despresa d’anhels de grandesa ni amb ànims de cridar l’atenció, lleial a les ensenyances transmeses per T. Krishnamacharya, i amb l’única ambició de crear professors de ioga compromesos i responsables.

Per a obtenir el títol de professor de ioga s’ha de fer una formació de quatre anys que després es pot complementar amb una postformació -no obligatòria- de tres anys més. Però la formació d’un professor de ioga no té fi, la pràctica diària és indispensable per a continuar profunditzant, assimilant i desenvolupant el propi camí en la filosofia del ioga. Aquest autoconeixement és l’instrument indispensable perquè les nostres ensenyances puguin ser el més adequades possible per als nostres alumnes.

Sempre he cregut que no podia haver anat a parar en millors mans.

“L’essència de les ensenyances del meu pare és la següent: les persones no necessiten acomodar-se al ioga, sinó que és la pràctica la que ha de confeccionar-se per a que li quedi a cada persona. Jo encara aniria més lluny i diria que això és el que el diferencia a l’apropament del meu pare de la majoria dels altres que existeixen ara, on tot està ben organitzat i hom no s’ha d’adaptar a certes estrucutres. En el ioga de Krishnamacharya no hi ha cap organització i la persona ha de trobar la seva pròpia estructura.

Això significa que progressar en el camí cap al ioga té diferents significats en cada persona. No hem d’obstruir el progrés en estipular deliberadament certes metes. El ioga serveix a l’individu i ho fa invitant-lo a una transformació i no només donant-li informació.”

El cor del Ioga, T.K.V. Desikachar

 El ioga ajuda a les persones amb càncer a suportar i a pal·liar els efectes secundaris dels tractaments i a recuperar la salud profunda. 

Em podeu trobar a la Marina Alta (Alacant) i a la Garrotxa (Girona), on imparteixo tallers puntuals, classes de grup reduïdes i classes particulars.

Contacte